پارک آبی سوپارک | ثبت نام تیم شیرجه سوپارک آغاز شد


رویدادهای جدید پارک آبی

ثبت نام تیم شیرجه سوپارک آغاز شد

ثبت نام تیم شیرجه سوپارک آغاز شد

  ثبت نام تیم شیرجه سوپارک آغاز شد . به جهت محدود بودن اعضاء تیم ، از علاقه مندان درخواست میشود ،

هر چه سریعتر جهت ثبت نام به پارک آبی سوپارک مراجعه فرمایند.

مسئول ثبت نام و مربی تیم: جناب آقای منصوری