پارک آبی سوپارک | افتتاح استخر سولار به زودی در پارک آبی سوپارک


رویدادهای جدید پارک آبی

افتتاح استخر سولار به زودی در پارک آبی سوپارک

افتتاح استخر سولار به زودی در پارک آبی سوپارک

  مرکز سولاریوم طبیعی و استخر به زودی در بام برج ساحل خلیج فارس ( پارک آبی سوپارک ) افتتاح خواهد شد .این بخش یکی از جذابترین و زیباترین بخش های برج میباشد که مراجعین گرامی پارک آبی به زودی میتوانند از این بخش استفاده نمایند.