پارک آبی سوپارک | استخر سولار به زودی افتتاح خواهد شد.


رویدادهای جدید پارک آبی

استخر سولار به زودی افتتاح خواهد شد.

استخر سولار به زودی افتتاح خواهد شد.

  مرکز سولاریوم طبیعی و استخر به زودی در بام برج ساحل خلیج فارس افتتاح خواهد شد .این بخش یکی از جذابترین و زیباترین بخش های برج میباشد که مراجعین گرامی پارک آبی به زودی میتوانند از این بخش استفاده نمایند.