مجموعه تجاری و تفریحی سوپارک

مجموعه تجاری ، تفریحی، فرهنگی ، ورزشی سوپارک با امکانات بی نظیر خود مکانی مناسب جهت تفریح ، سرگرمی و سرمایه گذاری. یک روز باورنکردنی در سوپارک